Edvard Munchs reise til Roma

Det finnes et og annet norsk minnesmerke også utenfor landets grenser. Den 25 mai 1863 døde historikeren Peter Andreas Munch  i Roma der han arbeidet på sitt hoveverk «Det norske Folks Historie». Han ble gravlagt på den ikke-katolske kirkegården i Roma.

I 1927 reiste Edvard Munch, etter utstillingssuksess i Berlin, videre til Italia og Roma.

I et postkort til sin søster Inger forteller han:

Adr. Hotel de Russie Via Bambino Rom Kjære Inger! Min adresse er
nu Hotel de Russie
– Her er deili nu –
Jeg reiser i morgen
ud til Onkel P. A. s
grav — Muli tar
jeg senere en trip til
Neapel — Reiser så
hjem igjen — Håber
I har det godt

Hilsen til begge

Din EM