Det finnes et og annet norsk minnesmerke også utenfor landets grenser. Den 25 mai 1863 døde historikeren Peter Andreas Munch i Roma der han arbeidet på sitt hoveverk "Det norske Folks Historie". Han ble gravlagt på den ikke-katolske kirkegården i Roma.

I 1927 reiste Edvard Munch, etter utstillingssuksess i Berlin, videre til Italia og Roma.

I et postkort til sin søster Inger forteller han:

Adr. Hotel de Russie Via Bambino Rom Kjære Inger! Min adresse er
nu Hotel de Russie
-- Her er deili nu --
Jeg reiser i morgen
ud til Onkel P. A. s
grav -- Muli tar
jeg senere en trip til
Neapel -- Reiser så
hjem igjen -- Håber
I har det godt

Hilsen til begge

Din EM

2346 View